Home > STUDY > Faculty
Faculty Overview
Tong Xin

Professor

CHEN Wenzhe

Professor

ZHANG Guoan

Professor

DAI Pinqiang

Professor

LIN Conghua

Professor

DAI Zhijian

Professor

ZHANG Guokun

Professor

YU Ming

Professor

WANG Yongzhao

Professor

ZHANG Zuzhu

Professor

Tel: +86-591-22863025 Fax: +86-591-22863018

Address: No3 Xueyuan Road, University Town, Minhou, Fuzhou City, Fujian Province, China

Fujian University of Technology

2011 by Fujian University of Technology